Özgeçmiş ve Eserler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Dr. Şenol BABUŞCU

Doğum Tarihi: 09 Aralık 1965

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1986
Y. Lisans  İşletme Hacettepe Üniversitesi 1991
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  İşletme Hacettepe Üniversitesi 1997

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Araştırmacı Maliye Bakanlığı APK 1987
Uzman Yrd. T. Halk Bankası Etüd Plan ve Organizasyon Md. 1987-1991
Uzman T. Halk Bankası Verimlilik Md. 1991-1994
Müdür Yrd. T. Halk Bankası Araştırma Geliştirme Md. 1994-1995
D. Bşk. T.C. Ziraat Bankası Araştırma ve Geliştirme D.Bşk. 1995-2001
Genel Müdür Yrd. T.C. Ziraat Bankası 2001
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi T. Halk Bankası 2001-2003
Dr.Ar.Gör.  Başkent Üniversitesi –Yarı zamanlı 2002-2003
Dr.Ar.Gör.  Başkent Üniversitesi 2003-

Ek Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yönetim Krl. Üyeliği Ziraat Leasing 1995 –1996
Denetleme Komis. Üyeliği Russian – Turkish Bank 1996 –1997
Yönetim Krl. Üyeliği Ziraat Leasing 1997 – 1997
Yönetim Krl. Üyeliği Ziraat Bank Moskow 1998 –2001
Yönetim Krl. Üyeliği Ziraat Kart Hizmetleri A.Ş.(Bileşim) 2002- 2003
Yönetim Kurulu Bşk. Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 2003- 2003

Ödüller :

“Mevduat Sigorta Sistemi ve Türkiye İçin Model Önerisi”, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul, 1996, Ortak Çalışma. (Türkiye Bankalar Birliği’nin yarışmasında bu eser üçüncülük ödülü almıştır)

“Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü –Sorunlar ve Çözüm Önerileri-”, Haziran-2000, Ortak Çalışma. (İktisadi Araştırmalar Vakfı ile AKDENET’in düzenlemiş olduğu yarışmada eser birincilik ödülünü almıştır)

“Yükselen Yeni Ekonomi” , Milliyet 2000 Ödülleri Ekonomi Dalında Birincilik Ödülü, Ortak Çalışma (Yayınlanmamış Eser),

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2008-2009Yüksek Lisans Güz Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 10
2008-2009Lisans Güz -Merkez Bankası-Uluslararası Finansal Piyasalar-Dış Ticaretin Finansı 363 253538
İlkbahar -Sermaye Piyasaları-Uluslararası Finansman 36 4078
Yaz – Uluslar arası Finansman- Dış Ticaretin Finansı- Vergi Hukuku Uygulamaları 666 564
2007-2008Lisans Güz -Merkez Bankası-Uluslararası Finansal Piyasalar 36 2345
İlkbahar -Sermaye Piyasaları-Uluslararası Finansman-Para-Banka 363 185822
Yaz -Finansal Tablolar Analizi-Uluslararası Finansal Piyasalar 66 53

ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Babuşcu, Dr.Ş. ve Sert, Kamil, “Türk Bankacılık Sektörünün Piyasa Yapısının Analizi, UlusalFinans Sempozyumu “Stratejik Finans” 29–30 Eylül 2005, Nevşehir.

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Demir. N., Mahmud. F. S. Yed. ve Babuşcu. Ş. “The Technical InefficiencyEffects of Turkish Banks After Financial Liberalization”. Reprinted from The Developing Economies, Vol. XLIII, No:3, September 2005 396-411.

 1. Babuşcu. Dr. Ş. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’nce Bişkek’te düzenlenen “Finansal Piyasalar ve Bankacılık” Sempozyumunda “Türk Bankacılığının Mali Sistem ve Ekonomideki Önemi” konulu tebliğ sunumu, 01/02.06.2000.

C. Diğer Konferanslar

 1. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde “Karapara ve Aklama Yöntemleri” konulu Konferans, 22.10.1999
 2. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen “Risk Yönetimi, İç Denetim ve Teknoloji Entegrasyonu” konulu panelde “Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi” başlıklı tebliğ sunumu (İstanbul) 26.09.2000

C3. Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları  Eki tarafından düzenlenen İnsan KaynaklarındaYeniden Yapılanma Panelinde “Kamu Bankalarının Yeniden Yapılanma Sürecinde İnsan Kaynakları” konulu tebliğ  (İstanbul)  24.03.2002

 1. “Bankacılık Sektöründe İK Yeniden Yapılanması” Management Center TÜRKİYE, İnsan Kaynakları Zirvesi Mart 2003.
 2. “Türkiye’de ve A.B.D’de Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi”, Türkiye Halk Bankası Yayınları, Ankara,1989.
 3. “Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması”, Türkiye Halk Bankası Yayınları, Ankara,1991.
 4. “Mevduat Sigorta Sistemi ve Türkiye İçin Model Önerisi ”, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul, 1996, Ortak Çalışma.(Türkiye Bankalar Birliği’nin yarışmasında bu eser üçüncülük ödülü almıştır)
 5. “Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması”, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara, 1997. (Doktora Tezi)
 6. “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara Sanayi Odası, ASOMEDYA Dergisi,         Şubat-2000.
 7. “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Arasındaki Fark Neden Kaynaklanıyor”, Ankara Sanayi Odası, ASOMEDYA Dergisi, Mayıs-2000.
 8. “Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü –Sorunlar ve Çözüm Önerileri-”, Haziran-2000, Ortak Çalışma. (İktisadi Araştırmalar Vakfı ile AKDENET’in düzenlemiş olduğu yarışmada eser birincilik ödülünü almıştır)
 9. “Yükselen Yeni Ekonomi” , Milliyet 2000 Ödülleri Ekonomi Dalında Birincilik Ödülü, Ortak Çalışma (Yayınlanmamış Eser),
 10. “Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 174, Eylül-2000, Ortak Çalışma.
 11. “Yönetişim” Genç İşadamları Dergisi Ankara, 2002
 12. “BASEL II ve Şirketler Üzerindeki Etkileri” Ankara Sanayi Odası, ASOMEDYA Dergisi,2005.
 13. “BASEL II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi” Aralık-2005.
 14. SPK Temel  Düzey Lisanslama Sınavlarına Hazırlık-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Kasım 2009, 4. Baskı.
 15. SPK İleri  Düzey Lisanslama Sınavlarına Hazırlık-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Ağustos 2008., 2. Baskı
 16. SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Mart 2008, 2. Baskı.
 17.  SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Temmuz 2007.
 18. SPK Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Mayıs 2008, 2. Baskı.
 19. Ekonomist Dergisi 2007-2008-2009- devam ediyor “Bankacılık konularında makaleler ve köşe yazarlığı”
 20. SPK Bağımsız Denetim Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Ortak Çalışma, 1. Baskı, Eylül 2009.
 21.   SPK Temel Düzey Soru Bankası-Tüm Konular, (Ortak Çalışma)-Ekim 2009.
 22. Bankacılık, AKADEMİ YAYINLARI, Bankacılık Akademisi Yayını, Ekim 2009.
 23. Türkiye Halk Bankası Eğitim Programları kapsamında;

D. Diğer yayınlar :

E. Verilen Eğitimler ve Seminerler

– “Leasing “,

– “Factoring”,

– “Bankacılıkta Yeni Teknikler”,

– “Toptancı Bankacılık”,

– “Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi” Eğitimleri

E2. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Banka Risk Derecelendirmesi (Rating)” Eğitimi

 1. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Bankacılıkta Şube Performans Ölçümü Semineri” Eğitimi
 2. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Şube Yöneticileri İçin Hukuksal ve Finansal  Bilgiler” konulu seminer
 3. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü” konulu seminer
 4. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu seminer.
 5. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Bankalarda Aktifin Getirisini Hesaplama Yöntemleri” konulu seminer.
 6. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Bankacılar İçin Finansal Bilgiler” Eğitimi
 7. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Temel Bankacılık Bilgileri” konulu seminer (İstanbul)
 8. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Programları kapsamında “Bankalarda Operasyonel İşlemler” konulu seminer.
 9. Akbank Management Training Grubuna “21. Yüzyıl Dünya Bankacılığı” konulu seminer
 10. Garanti Bankası Şube Müdürleri için “Türk Bankacılık Sektörü ve AB Bankalarının Karşılaştırılması” konulu seminer.
 11. Garanti Bankası çalışanları için “Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler” konulu seminer.
 12. T. Garanti Bankası Şube Yöneticilerine “Türk Bankacılık Sektöründeki Yasal Düzenlemeler” konulu seminer

E15. T. İş Bankası Şube Müdürlerine “Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler” konulu seminer.

E16. T. İş Bankası Uzmanlarına “Türk Bankacılık Sektörünün Analizi” konulu seminer.

E17. T. Vakıflar Bankası Şube Yöneticilerine “Değişim Yönetimi ve Bankacılar İçin Yeni Stratejiler” konulu seminerler.

E18. T. Vakıflar Bankası Şube Yöneticilerine “Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi” konulu seminerler.

E19. T. Vakıflar Bankası Şube Yöneticilerine “Kredilendirme Teknikleri” konulu seminerler.

 1. Vakıfbank Uzman ve Uzman Yrd. için “Türk Bankacılık Sektörü” konulu seminer.
 2. Vakıfbank Üst Düzey Yöneticileri için “Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler” konulu seminer.
 3. TEB Çalışanlarına “Türk Bankacılık Sektörünün Analizi ve TEB’in Yeri”” konulu seminer.
 4. TEB Çalışanlarına “Büyüyen Ekonomilerde Kredi Yönetimi”” konulu seminer.
 5. TEB Çalışanlarına “Sorunlu Kredilerin Yönetimi”” konulu seminer.
 6. Citibank Yöneticileri İçin “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu seminer
 7. Anadolubank Çalışanlarına “Düşen Enflasyon Ortamında Bankacılar İçin Stratejiler” konulu seminerler
 8. Anadolubank Çalışanlarına “Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi” konulu seminerler
 9. Koçbank Çalışanlarına “Bankalarda Risk Yönetimi” konulu seminer.
 10. Tekfenbank Çalışanlarına “Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi” konulu seminer.
 11. Denizbank çalışanları için “Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler” konulu seminer.
 12. Philip MorrisSA Orta ve Üst Düzey Yöneticilerine “Temel Finans Bilgileri” konulu seminer.
 13. Yapı ve Kredi Bankası Şube Yönetmenlerine “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi” konulu seminer

E33. T. Katılım Bankaları Birliği bünyesinde “Banka Şube Yönetimi Simülasyonu” konulu seminer

E34. T. Katılım Bankaları Birliği bünyesinde “Banka Şube Risk Yönetimi” konulu seminer

 1. Kuveytturk Şube Yöneticileri İçin “Bankacılıkta Yeni Trendler” konulu seminer.
 2. Kuveytturk Çalışanları İçin “Bankalarda Operasyonel İşlemler” konulu seminer.
 3. Albaraka Türk Çalışanlarına “Banka Şube Yönetimi Simülasyonu” konulu seminer
 4. Türkiye Kalkınma Bankası Yönetici ve Uzmanlarına yönelik “Banka Bilanço Analizi” konulu seminer.
 5. Türkiye Kalkınma Bankası Yönetici ve Uzmanlarına yönelik “Türk Bankacılık Sektörü” konulu seminer.
 6. Türkiye Kalkınma Bankası Yönetici ve Uzmanlarına yönelik “Banka Bilanço Analizi” konulu seminer.
 7. T.C. Ziraat Bankası Şube Müdürleri için “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu seminer.
 8. T.C. Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Oryantasyon Programı kapsamında “Türk Bankacılık Sektörü” konulu seminer.
 9. Halk Bankası Merkez Şube Müdürleri için “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu seminer.
 10. Çeşitli Banka çalışanlarına SPK Lisanslama eğitimleri.
 11. Bankasya çalışanlarına “Bankalarda Risk Yönetimi” konulu seminer

F.Yarı Zamanlı Eğitmenlik

 1. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde “Introduction to Banking Law” konulu ders programı “2000-2010 devam ediyor”
 2. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde “Banking Operations” konulu ders programı “2000-2010 devam ediyor”