BANKA ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİ

Hizmet sektörü olarak ekonomilerde tartışılmaz bir konumu bulunan bankacılık sektöründe  çalışan işveren ilişkilerinin en hassas noktasını çalışan ücretleri oluşturmakta.

Ekonomik konjonktür kuşkusuz ücretlerin seviyesinin belirlenmesinde önemli noktalardan biri. Diğer taraftan bankacılık sektöründe çalışan ücretlerini etkileyen unsurlar arasında; sektörün büyüme potansiyeli, hedef pazarlar ve yeni pazar belirlemeleri, farklılaştırılmış ürünlerle pazar oluşturma çabaları sayılabilir.

Türk bankacılık sektörünün açıklanan son mali tablolarına göre Haziran 2007 tarihi itibariyle çalışan ücretleri ve sektörü oluşturan 46 bankanın sıralaması Tablo 1’de yer almaktadır.

2006 yıl sonuna göre Haziran 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısındaki artış % 3.3 iken, çalışanların aylık ortalama ücretlerinde  artış oranı % 1.6 olmuştur.

 

TABLO: 1  BANKA ÇALIŞANLARININ AYLIK ORTALAMA ÜCRETLERİ (TL)

 Banka Adı 06.2007 12.2006
Sıra Personel Sayısı Aylık Ortalama Ücret TL Sıra Personel Sayısı Aylık Ortalama

Ücret TL

WestLB AG 1 44 17.845 1 41 21.374
ABN AMRO Bank 2 155 15.029 2 128 17.765
Merrill Lynch Yatırım Bank 3 36 14.310 6 26 10.494
Deutsche Bank 4 142 13.405 7 81 9.633
Calyon Bank Türk 5 35 12.857 3 34 14.387
JPMorgan Chase Bank 6 51 11.350 4 42 11.667
Société Générale 7 75 10.011 5 56 10.705
Çalık  Yatırım Bankası 8 31 9.806 8 30 9.342
Banca di Roma 9 28 7.661 12 29 6.494
Arap Türk Bankası 10 174 6.999 10 174 7.362
Millennium Bank 11 290 6.911 15 315 5.055
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 12 297 6.832 11 295 6.763
İMKB Takas ve Saklama Bankası 13 187 6.480 13 184 6.024
GSD Yatırım Bankası 14 38 6.136 14 28 5.884
Diler Yatırım Bankası 15 19 5.904 9 18 7.935
Taib Yatırım Bank 16 14 5.679 18 10 4.692
Citibank 17 2.235 5.571 22 2.228 4.246
Nurol Yatırım Bankası 18 42 5.087 16 41 5.039
HSBC Bank 19 5.099 5.085 20 5.018 4.437
Habib Bank 20 15 5.056 23 16 4.219
Turkland Bank 21 269 5.035 26 266 3.962
BankPozitif 22 238 4.879 19 179 4.523
Yapı ve Kredi Bankası 23 13.101 4.847 28 13.478 3.938
Türk Eximbank 24 404 4.781 17 368 4.709
Türkiye İş Bankası 25 18.909 4.714 24 18.729 4.169
Birleşik Fon Bankası 26 330 4.583 25 333 4.167
T. Vakıflar Bankası 27 7.828 4.563 27 7.679 3.946
Fortis Bank 28 4.755 4.495 21 4.335 4.299
Alternatif Bank 29 776 4.075 29 680 3.860
Türk Ekonomi Bankası 30 4.532 4.005 33 3.565 3.489
Türkiye Kalkınma Bankası 31 712 4.002 32 688 3.503
Denizbank 32 6.138 3.947 37 5.528 3.315
Akbank 33 12.832 3.845 31 12.333 3.715
Turkish Bank 34 225 3.801 38 218 3.213
Türkiye Garanti Bankası 35 12.919 3.771 30 11.907 3.723
Anadolubank 36 1.502 3.770 36 1.331 3.335
Finans Bank 37 8.456 3.733 44 7.751 2.884
T. Halk Bankası 38 10.538 3.631 41 10.860 3.067
Tekfenbank 39 559 3.626 39 567 3.124
Oyak Bank 40 5.756 3.620 43 5.403 3.021
Şekerbank 41 3.643 3.585 34 3.368 3.472
Bank Mellat 42 50 3.513 35 52 3.438
Tekstil Bankası 43 1.403 3.497 42 1.313 3.065
T.C. Ziraat Bankası 44 20.261 3.211 40 20.684 3.110
İller Bankası 45 2.630 3.099 45 2.672 2.859
Adabank 46 62 2.398 46 62 2.484
Türk Bankacılık Sektörü Toplam   147.835     143.143  
Sektör Ortalaması     4.101     3.650

 

Tablo 1’de görüleceği üzere tüm bankaların arasında çalışan başına aylık ücret sıralamasında ilk sırada WestLB AG bulunurken, onu takip eden 3 bankanın da yabancı banka statüsünde olduğu görülmektedir.  Özel sermayeli bankalar grubunda sıralamada en öndeki banka olan Yapı ve Kredi Bankası 23. sırada yer alırken, kalkınma bankalarından sıralamada en önde yer alan Calyon Bank olup, 5. sırada bulunmaktadır.

Çalışan başına aylık ortalama ücretlere banka grupları bazında bakıldığında ilk sırada yer alan yabancı sermayeli bankalar olup, kamu bankaları son sırada bulunmaktadır.

 

TABLO: 2 BANKA GRUPLARI BAZINDA AYLIK ORTALAMA ÜCRETLER(TL)

  06.2007 12.2006
Personel Sayısı Aylık Ortalama     Ücret TL Personel Sayısı Aylık Ortalama Ücret TL
Yabancı Bankalar 28.571 8.405 26.653 7.654
Kalkınma ve Yatırım 4.647 6.295 4.547 6.305
Fon 330 4.583 333 4.167
Özel Sermayeli 75.660 3.827 72.387 3.457
Kamu 38.627 3.802 39.223 3.374

 

 

Değerlendirmeye her bir banka grubu açısından devam edildiğinde, özel sermayeli bankalar Türk Bankacılık Sektörünün en büyük grubunu oluşturmaktadır. Haziran 2007 tarihi itibariyle 12 bankanın bulunduğu bu grupta, çalışan başına ücret açısından ilk sırada büyük ölçekli banka konumunda olan Yapı ve Kredi Bankası yer almakta, aktif büyüklüğü açısından sektörün en büyük bankası konumundaki en yakın takipçisi olan T. İş Bankası ile arasında çalışan başına ücret açısından % 3’lük fark yaratmaktadır.

2006 yıl sonuna göre bir karşılaştırma yapıldığında, 1. ve 2. sıradaki bankalar arasında bayrak değişimi yaşandığı, 6 aylık süreç içerisinde sıralamada iyileştirme gerçekleştirenler arasında ilk dikkati çeken Türk Ekonomi Bankası 2006 yıl sonunda 6. sırada iken Haziran 2007 sonunda 4. sıraya, Turkish Bank ise sıralamada 9.sıradan 6.sıraya yükselmiştir.. Sıralamada alt basamaklara doğru giden bankalar arasında 4. sıradan 7. sıraya düşen Garanti Bankası, 7. sıradan 10. sıraya gerileyen Şekerbank bulunmaktadır.

TABLO: 3 ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR ÇALIŞAN GİDERİ (TL)

Banka Adı 06.2007 12.2006
  Sıra Aylık Ortalama Ücret Personel Sayısı Sıra Aylık Ortalama

Ücret

Personel Sayısı
Yapı ve Kredi Bankası 1 4.847 13.101 2 3.938 13.478
Türkiye İş Bankası 2 4.714 18.909 1 4.169 18.729
Alternatif Bank 3 4.075 776 3 3.860 680
Türk Ekonomi Bankası 4 4.005 4.532 6 3.489 3.565
Akbank 5 3.845 12.832 5 3.715 12.333
Turkish Bank 6 3.801 225 9 3.213 218
Türkiye Garanti Bankası 7 3.771 12.919 4 3.723 11.907
Anadolubank 8 3.770 1.502 8 3.335 1.331
Oyak Bank 9 3.620 5.756 11 3.021 5.403
Şekerbank 10 3.585 3.643 7 3.472 3.368
Tekstil Bankası 11 3.497 1.403 10 3.065 1.313
Adabank 12 2.398 62 12 2.484 62
Grup Toplamı     75.660     72.387
Sektör Payı     51,2     50,6

 

18 bankanın oluşturduğu Yabancı Sermayeli Bankalar grubunda sektör sıralamasında ilk sırayı alan WestLB AG en yakın takipçisi olan ABN AMRO Bank  ile arasında çalışan başına ücret açısından % 18,7’lik bir fark yaratmıştır.  WestLB AG’nin grup sonunda yer alan banka ile arasındaki çalışan başına gider farkı % 408 seviyesindedir. Bu grubun en büyük ölçekli bankası olan Finansbank ise sıralamada gerilerde yer almıştır.

2006 yıl sonuna göre sıralamada yerini iyileştiren bankalar arasında Merrill Lynch Yatırım Bank ve Deutsche Bank dikkati çekerken, yıl sonuna göre sıralamada gerileme yaşayan bankalar arasında ise JPMorgan Chase Bank . ve Société Générale  bulunmaktadır.

 

 

TABLO: 4 YABANCI SERMAYELİ BANKALAR ÇALIŞAN GİDERİ (TL)

 

        Banka Adı 06.2007 12.2006
Sıra Aylık Ortalama Ücret TL Personel Sayısı Sıra Aylık Ortalama Ücret TL Personel Sayısı
WestLB AG 1 17.845 44 1 21.374 41
ABN AMRO Bank 2 15.029 155 2 17.765 128
Merrill Lynch Yatırım Bank 3 14.310 36 5 10.494 26
Deutsche Bank 4 13.405 142 6 9.633 81
JPMorgan Chase Bank 5 11.350 51 3 11.667 42
Société Générale 6 10.011 75 4 10.705 56
Banca di Roma 7 7.661 28 8 6.494 29
Arap Türk Bankası 8 6.999 174 7 7.362 174
Millennium Bank 9 6.911 290 9 5.055 315
Citibank 10 5.571 2.235 12 4.246 2.228
HSBC Bank 11 5.085 5.099 10 4.437 5.018
Habib Bank 12 5.056 15 13 4.219 16
Turkland Bank 13 5.035 269 14 3.962 266
Fortis Bank 14 4.495 4.755 11 4.299 4.335
Denizbank 15 3.947 6.138 16 3.315 5.528
Finans Bank 16 3.733 8.456 18 2.884 7.751
Tekfenbank 17 3.626 559 17 3.124 567
Bank Mellat 18 3.513 50 15 3.438 52
Grup Toplamı     28.571     26.653
Sektör Payı     19,3     18,6

 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları grubunda 12 banka yer almakta olup, bu bankalar sektörün % 3,1’ini oluşturmaktadır. Calyon Bank Türk A.Ş. grubun ilk sırasında yer alırken, çalışan ücretleri açısından en yakın takipçisi ile arasındaki fark % 31, grubun son sırasındaki banka ile ise % 313’dir.

2006 yıl sonuna göre sıralamasında önemli değişikliği yapan Diler Yatırım Bankası A.Ş. çalışan başına ücret açısından 3. sıradan 6. sıraya gerilemiştir.

TABLO: 5 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI ÇALIŞAN GİDERİ (TL)

  06.2007 12.2006
  Sıra Aylık  Ortalama Ücret Personel Sayısı Sıra Aylık Ortalama Ücret Personel Sayısı
Calyon Bank Türk 1 12.857 35 1 14.387 34
Çalık  Yatırım Bankası 2 9.806 31 2 9.342 30
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3 6.832 297 4 6.763 295
İMKB Takas ve Saklama Bankası 4 6480 187 5 6.024 184
GSD Yatırım Bankası 5 6.136 38 6 5.884 28
Diler Yatırım Bankası 6 5.904 19 3 7.935 18
Taib Yatırım Bank 7 5.679 14 9 4.692 10
Nurol Yatırım Bankası 8 5.087 42 7 5.039 41
BankPozitif 9 4.879 238 10 4.523 179
Türk Eximbank 10 4.781 404 8 4.709 368
Türkiye Kalkınma Bankası 11 4.002 712 11 3.503 688
İller Bankası 12 3.099 2.630 12 2.859 2.672
Grup Toplamı     4.647     4.547
Sektör Payı     3,1     3,2

 

Kamu Bankaları grubunda 3 banka yer alırken, bu bankaların çalışan sayısı açısından sektör payı 2006 yıl sonuna göre gerilemiş ve Haziran 2007 sonu itibariyle % 26 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grubun ilk sırasında yer alan Vakıfbank kendisini takip eden bir diğer kamu bankası ile çalışan ücretleri açısından % 26’lık, grubun en sonunda yer alan banka ile ise % 42’lik bir fark yaratmıştır.

TABLO: 6 KAMU BANKALARI ÇALIŞAN GİDERİ (TL)

  06.2007 12.2006
  Sıra Aylık Ortalama Ücret Personel Sayısı Sıra Aylık Ortalama Ücret Personel Sayısı
Türkiye Vakıflar Bankası 1 4.563 7.828 1 3.946 7.679
Türkiye Halk Bankası 2 3.631 10.538 3 3.067 10.860
T.C. Ziraat Bankası 3 3.211 20.261 2 3.110 20.684
Grup Toplamı     38.627     39.223
Sektör Payı     26,1     27,4

 

Sonuç olarak, dış dünyanın yoğun ilgisini çeken sektörlerin başında gelen bankacılık sektörü, bir taraftan büyümeye çalışırken, diğer taraftan da yoğun rekabet ortamında hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya çalışmaktadır. Hizmet kalitesinin vazgeçilmez unsuru çalışanlar olduğuna göre, kuşkusuz çalışanlara sağlanan her türlü hak rekabette de avantaj yaratmada anahtar konumundadır.

Çalışan motivasyonunda ve etkinliğinde büyük öneme sahip olan çalışanların parasal hakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilginin yoğun olduğu konumu sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde şube sayısının ve rekabetin artmasıyla birlikte banka çalışanlarının ücretlerinin yükselmesi beklenmektedir.