Ekonomik Kararlar ile Ekonomik Olayların Piyasalara Yansıması
Dünya ve Türkiye Örnekleri

Ekonomi, 2023

Küresel çapta ekonomik, sosyal ve siyasi dinamikler, bizi her an yeni bir yönle karşılaştırıyor. Bu kitap, 04.2022 ile 04.2023 tarihleri arasında Türkiye'de ve Dünya’da meydana gelen önemli olayları, ekonomi politikalarını, alınan kararları ve bunların yarattığı etkiyi incelemektedir.

Türkiye'nin kendine has sosyal ve ekonomik yapısı, bu dönemde ortaya çıkan değişimlerin çeşitli yönlerini anlamamıza olanak sağlıyor. Kitapta yer alan yazılar ve yapılan analizler, Türkiye açısından Eylül 2021’den itibaren uygulanmaya başlanılan “Faiz Neden, Enflasyon Sonuç“ söyleminin ve buna bağlı uygulamaların sonuçlarının görülebilmesi açısından önemlidir. Aynı şekilde, Dünya ekonomisine dair kararlar da uluslararası ilişkiler ve iş birliklerinin geleceğini şekillendirmektedir.İçerik

Bu kitapta yer alan haftalık yazılar “Gazete Durum” ile “Politik Yol”da yayınlanmış olup, güncel olaylara dair anlık yorumlar sunmanın ötesinde, daha geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Her yazının içeriğinde, kararların bireylere, topluma, iş dünyasına ve ülkelere etkilerinin anlaşılabilmesine yönelik analizler de yer almaktadır.

Okuyucunun, bu yazılar sayesinde, sadece olayların yüzeyine değil, altında yatan derin dinamiklere de ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Ekonomiye yönelik alınan kararlar, hepimizin hayatını etkilediğinden, bu kitap da bu dönemin bir panoramasını sunmaktadır.
‘Gideceğin yoldan eminsen, engeller 'dinlenme noktan' olmaktan öteye gidemez.’

PAULO COELHO